foto

Należy pamiętać że koszt nie powinien figurować

Należy pamiętać, że koszt nie powinien figurować w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy przychód ten będzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatków poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”? W ustawie o podatku dochodowym brak ustępu drobiazgowo.

Zobacz więcej ...